Sirds uz perona ir visdemokrātiskākais Dzejas dienu pasākums. Tas aizsākās 2011. gadā dzelzceļa stacijā Tukums I. Tas notiek dzelzceļa stacijās un autoostās Latvijā un ārzemēs, un… visās vietās vienlaikus.

Te nav uzaicinātu dzejnieku, nav scenārija, nevienam nekas netiek uzspiests. Atmosfēru rada paši „dzejas pasažieri” – lasa dzejoļus pēc paša izvēles, spēlē ģitāru un dzied, jo arī dziesma taču ir dzeja. Par dzejas lasītājiem un klausītājiem kļūst arī nejauši garāmgājēji.