Ziedojumi

Būsim pateicīgi, ja atbalstīsiet ar ziedojumu Tukuma literārā almanaha izdošanu, ko paredzēts prezentēt jau izstādē Latvijas Grāmata 2017 šā gada februārī.

8.5-9/L-28140 Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 16.07.2015

Biedrība „Tukuma Literātu apvienība”
Šēseles 3, Tukums, LV-3101
Reģistrācijas Nr:  40008185229
Konta Nr:  LV60HABA0551032719850
A/S Swedbank